نگرشی دیگر به هویت دین

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به هویت دین

تومان18,000

«دین» نیاز بشر برای رسیدن به عالی ترین درجه رشد و کمال است. این مورد اتفاق همه قلوب بصیر و عقلهای منور به برهان و اتقان است، ولی همۀ سخن در این است که دین کامل دارای چه شاخصه هایی است؟ آیا دین فقط یک لایه سطحی روابط فردی بشر را مدیریت میکند یا متکفل مدیریت همه سطوح روابط انسان در مقیاس فردی، اجتماعی و تمدنی است؟
«نگرشی دیگر به هویت دین» را برای شناخت سیستمی بودن و قدرت تمدن سازی دین مبین اسلام، با ما در این کتاب تجربه کنید.

46 در انبار

مقدار:

توضیحات

«دین» نیاز بشر برای رسیدن به عالی ترین درجه رشد و کمال است. این مورد اتفاق همه قلوب بصیر و عقلهای منور به برهان و اتقان است، ولی همۀ سخن در این است که دین کامل دارای چه شاخصه هایی است؟ آیا دین فقط یک لایه سطحی روابط فردی بشر را مدیریت میکند یا متکفل مدیریت همه سطوح روابط انسان در مقیاس فردی، اجتماعی و تمدنی است؟
«نگرشی دیگر به دین» را برای شناخت سیستمی بودن و قدرت تمدنسازی دین مبین اسلام، با ما در این کتاب تجربه کنید.

توضیحات تکمیلی

هزینه های دوره

هزینه دوره به ازای 30 نفر می باشد و هزینه هر نفر اضافی 19000 تومان می باشد, هزینه کتب بالای 10000 تومان می باشد