تربیت مدرس

کارگاه آموزشی تربیت مدرس برای کارگاههای نگرشی دیگر

تومان7,000

برای آموزش بهتر و کاربردی‌تر مفاهیم دینی، «کارگاه‌های نگرشی دیگر» تولید، و برای گسترش آن، دورۀ «تربیت مدرّس کارگاه‌ها» نیز طراحی شد. کتاب کارگاه آموزشی تربیت مدرّس کارگاه‌های نگرشی دیگر، بازتاب مجموعۀ فعالیت‌های این دوره است و برای کسانی که می‌خواهند استاد بسته‌های آموزشی نگرشی دیگر که موفق‌ترین روش آموزشی است، باشند بهترین کتاب روشی محسوب می‌شود.

26 در انبار

مقدار: