چهل جرعه امید

چهل جرعه امید

تومان5,000

مجموعه حاضر چهل جرعه گوارای آب حیات بر گرفت از کوثر آیات و روایات در زمینه « آموزه امید بخش مهدویت»،«برنامه تغییر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب»،«آینده سازی»،«چگونگی حرکت بسوی او» در قالب یک سیستم موفق است. این مجموعه به صورت یک شبکه به هم پیوسته بر اساس منطق برنامه ریزی، گردآوری و ترجمه بلاغی شده است.

17 در انبار

مقدار: