rabiaval

توسل آری یا نه

تومان2,500

توسل به امامان و دیگر وسائط فیض الهی، یکی
از مسائل مهمی است که این روزها دست آویز برخی از
نحل ههای مذهبی برای شبهه پراکنی علیه شیعه شده
است. کتاب توسل؛ آری یا نه؟با مفهوم شناسی دقیق
شرک، عبادت و توسل، اثبات کرده است که توسل از
مصادیق شرک نیست و بین آ نها فاصل ههای عمیق
وجود دارد.

249 در انبار

مقدار:

توضیحات تکمیلی

وزن 40 g