نگرشی دیگر به مسجد

کارگاه آموزشی نگرشی دیگر به مسجد

تومان6,000

«مسجد»، پایگاه شناخت هستی و معرفت آفریدگار هستی، و نیایش با معبود است. مسجد آنچنان جایگاه مقدس و رفیعی است که شناخت آداب آن، ضرورتی انکارناپذیر است. در این راستا، کتاب نگرشی دیگر به مسجد، به شناسایی مسجد، و تفاوت آن با نمازخانه پرداخته، عرصۀ فعالیت مسجد را فراتر از نماز جماعت، و فرامین رسیدگی به مسجد را فراتر از رسیدگی به ظاهر مسجد می‌داند و فراتر از آثار عبادی، ثمرات بی‌شمار اجتماعی را برای مسجد برمی‌شمارد.

چگونگی استفاده از مسجد به‌مثابه یک سیستم در این کتاب آموزشی داده می‌شود.

196 در انبار

مقدار: