cheljamiyat

چهل چراغ جمعیت

تومان5,000

«جمعیت» را بعضی تهدید تلقی می‌کنند اما آیا واقعاً جمعیت تهدید است یا فرصت؟ تابعین مکتب حیاتبخش اسلام چگونه باید نظر خود را در این مورد که ملموس ترین مسأله زندگی است تنظیم کنند؟ شبهات و ایرادات موجود چگونه پاسخ داده می شود؟

اگر می‌خواهیم نظر خداوند را در این موضوع به صورت فشرده و در قالب یک سیستم بررسی کنیم «چهل چراغ جمعیت» به ما کمک می‌کند.

99 در انبار

مقدار:

توضیحات

«جمعیت» را بعضی تهدید تلقی می‌کنند اما آیا واقعاً جمعیت تهدید است یا فرصت؟ تابعین مکتب حیاتبخش اسلام چگونه باید نظر خود را در این مورد که ملموس ترین مسأله زندگی است تنظیم کنند؟ شبهات و ایرادات موجود چگونه پاسخ داده می شود؟

اگر می‌خواهیم نظر خداوند را در این موضوع به صورت فشرده و در قالب یک سیستم بررسی کنیم «چهل چراغ جمعیت» به ما کمک می‌کند.

توضیحات تکمیلی

وزن 85 g