chelrozeh تخفیف دار!

چلچراغ روزه

تومان5,000

«روزه» یک امر مستقل و منفرد در گوشهای از زندگی ما نیست بلکه یک سیستم روحی، فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیین شده ای را دنبال میکند.
بر اساس نگرش اسلام «روزه» یک سیستم کنترلی پایدار است که تمایلات و احساسات مسموم را پاکسازی و فرهنگ جامع تقوی را در وجود روزه دار نهادینه می کند. به این منظور قیامی فراگیر لازم است که در برنامه حرکت این سیستم بدان پرداخته می شود. اگر این سیستمِ جامع، کامل عمل کند انسان را به یک «زندگی با معنا» رهنمود میشود.
ما کوشیدهایم چهل گزاره وحیانی را در این موضوع گردآوری و با یک «دسته بندی منطقی» و «ترجمه کاربردی» از آنها، زمینه آشنایی بیشتر و بهتر شما خواننده محترم با این موضوع حیاتی و مهم را فراهم آوریم. ان شاء الله

996 در انبار

مقدار:

توضیحات

«روزه» یک امر مستقل و منفرد در گوشهای از زندگی ما نیست بلکه یک سیستم روحی، فکری و رفتاری است که آثار و اهداف تعیین شده ای را دنبال میکند.
بر اساس نگرش اسلام «روزه» یک سیستم کنترلی پایدار است که تمایلات و احساسات مسموم را پاکسازی و فرهنگ جامع تقوی را در وجود روزه دار نهادینه می کند. به این منظور قیامی فراگیر لازم است که در برنامه حرکت این سیستم بدان پرداخته می شود. اگر این سیستمِ جامع، کامل عمل کند انسان را به یک «زندگی با معنا» رهنمود میشود.
ما کوشیدهایم چهل گزاره وحیانی را در این موضوع گردآوری و با یک «دسته بندی منطقی» و «ترجمه کاربردی» از آنها، زمینه آشنایی بیشتر و بهتر شما خواننده محترم با این موضوع حیاتی و مهم را فراهم آوریم. ان شاء الله

توضیحات تکمیلی

وزن 85 g