119-17

لوح فشرده – اتونومی در اسلام

تومان6,000

«اتونومی» خودمختاری بيمار در امر تصميم‎‌گيری پزشکی است، اظهار كرد: بحث اتونومی در بحران‌ها مفهوم پيدا می‌كند و برای حفظ كرامت انسانی و رسيدن به راهبردهای لازم در اين عرصه، توجه به آن اهميت دارد. «اتونومی» در مواردی كه به كرامت انسانی مربوط می شود، فعال بوده و در بحث حيات غير فعال، عقيم و بدون كاربرد است.

مقدار:

نگهدارنده واحد:119/17. دسته: . برچسب: .