فصلنامه 11

فصلنامه تخصصی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام (۱۱)

تومان19,500

حوزه و تمدن

طبقه بندی علوم و مدیریت دانش؛تعریف و اهداف/ ملاک طبقه بندی علوم با اقتباس از نظر اسلام/ گزارشی از مدل های طبقه بندی علوم/ نقد و بررسی مدل های رایج طبقه بندی

عرفان و حکمت

توحید اسمائی و صفاتی در پرتو تلاوت قرآن/ تکامل فهم شیعه در علم غیب امام/ بی رنگی در فوائد و آداب عزلت

تهذیب و تربیت:

گذرگاه دنیا/ وسوسه و دفع آن در قرآن و روایات/ محبوب من می خوانمت/ ماجرای کوچه/ نیم نگاهی یه فعالیت ای موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام

250 در انبار

مقدار: