مجله 10

فصلنامه تخصصی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام (۱۰) – راهکارهای افزایش جمعیت

تومان19,500

فهرست مطالب:

اصلاح الگوی تعداد زوجات برای خروج از معضلات جمعیتی/ افزایش جمعیت یا بکار گیری راهکارهای مدیریت معاش و فقرزدائی در خانواده/ راهکارهای تربیتی در خانواده های پر جمعیت/ جمعیت و هزینه ای که ماندگار است/ جمعیت و آماده سازی خانه/ سیاستهای تشویقی افزایش جمعیت در کشورهای مختلف/ عوامل اجتماعی تاثیرگذار در افزایش جمعیت/ طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده/ گزارشی از همایش کاهش جمعیت ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین

 

700 در انبار

مقدار:

نگهدارنده واحد:310100009. دسته: . برچسب: .