فصلنامه 9

فصلنامه تخصصی مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام (۹)

تومان6,500

حوزه و تمدن

ابرپارادایم های معرفتی/ طراحی مدل راهبردی و راهکارهای شبکه مسائل علوم انسانی/ گزارش اجمالی کاگاه معرفت شناسی/ مدل طبقه بندی علوم با الهام از گزاره های اسلام/ آشنایی با مبانی معرفت شناسی علوم انسانی

عرفان و حکمت

راهزنان درون یا سیلاب خیال/ تفسیر سوره مبارکه ضحی/ وحدت وجود در پرتو قرآن و برهان(2)/ هفت شهر عشق(قسمت دوم)

تهذیب و تربیت

اسباب حضور قلب در نماز/ مناشی و نتایج ناامیدی از رحمت پروردگار/ شستشوی خانه دل

500 در انبار

مقدار:

نگهدارنده واحد:310100008. دسته: . برچسب: .