3

با یسته های بهداشت عمومی از منظر طب سنتی و وحیانی(طب اسلامی)

تومان30,000

با موضوعیت طب المعصومین، چهار چوب کلان طب وحیانی، تدریس رساله ذهبیه، مزاج شناسی و شناخت گیاهان داروئی به ترتیب با اجرای حج اسلام آقایان ضیائی و شهشهانی و ناظریان و سادات هاشمی

مقدار: