نگهدارنده مکان

دوره آموزشی مخاطب شناسی

تومان20,000

دوره آموزشی مخاطب شناسی توسط مدرسین محترم حجت الاسلام آقای آتیشن صدف و آقای سید محمد علی واعظ موسوی در موسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلامف برگزار گردید.

مقدار: