دارالشفاء تخفیف دار!

دار الشفاء ( تأملّات کلامی و فقهی در نسبت اماکن مقدّسه و بهداشت و درمان)

تومان45,000 تومان40,000

این کتاب با ارزش  از مجموعه آثار فقهی و کلامی حاج شیخ محمد حسن وکیلی آدام الله افاضاته در 296 صفحه در ذیل سه فصل و بخشهای مختلف در صدد اثبات  عدم مجوز فقهی و شرعی بستن درب اماکن مقدسه در ایام شیوع کووید19(کرونا) و بیماری های مسری می باشد.

مقدار: