نام انتشارات نشانی  تلفن همراه تلفن ثابت 
انتشارات رستگار-آقای نیک خواه مشهد، خیابان آیت الله بهجت، بین بهجت ۴ و ۶ ۹۳۵۲۲۲۴۶۲۹ ۳۲۲۵۶۶۱۵
انتشارات نو ر الکتاب مشهد،چهار راه شهداء، خیابان آیت الله بهجت، بهجت ۲، مجتمع گنجینه کتاب، طبقه هم کف ، انتشارات نور الکتاب ۹۱۵۱۱۹۹۴۸۶ ۳۲۲۴۲۲۶۲
انتشارات شفا – یزدانی مشهد، چهار راه شهداء، خیابان آیت الله بهجت، بهجت ۲، مجتمع گنجینه کتاب، طبقه ۲- ، کتاب شفا ۹۱۵۳۰۱۳۷۰۸ ۳۲۲۲۰۱۴۳-۴
انتشارات ولایت – آقای رحیمی مشهد، چهار راه شهداء، خیابان آیت الله بهجت، بهجت ۲، مجتمع گنجینه کتاب، طبقه ۱- ۹۱۵۷۶۹۵۰۲۴ ۳۲۲۱۱۷۶۷
بوستان کتاب مشهد-آقاي اکرامي مشهد، چهار راه خسروی، جنب بلوار آیت الله واعظ طبسی ۵۱۳۲۲۳۳۶۷۲
انتشارات تلاوت آرامش( موسسه خیبر) کرج، چهارراه مصباح، خیابان شالچی، بسمت چهار راه کارخانه قند،کوچه شهید میردارنژاد، دست راست کوچه ولعصر، پلاک۲۶، واحد۴ ، موسسه خیبر، انتشارات تلاوت آرامش ۹۱۹۰۳۳۰۱۵۹ ۲۶۳۲۷۱۲۵۶۴
موسسه پخش گسترش فرهنگ و مطالعات تهران، خ دماوند، خ بابائیان، کوچه چهارم غربی، پ ۲۸ ۹۰۲۷۵۱۶۹۵۷ ۲۱۷۷۳۵۴۱۰۵